Toshiro Takase  Toshiro Takase photo       

contact information

Staff Researcher
IBM Research - Tokyo, Yamato, Japan
  +81dash46dash215dash4346

links